Zájezd na houby na Drábské světničky, Krásnou vyhlídku,
sádky rybníka Žabakor a exkurze do pivovaru Svijany s obědem v pivovarské
hospodě, možnost nákupu suvenýrů: https://www.pivovary.info/prehled/svijany/svijany_h.htm