Vychízka do lesů za Labem přes novoulávku…… Sraz na Děkanství v Kostelní ul.