ZAMYKÁNÍ LESA

sobota 27.12. 2014

8.30 hod. dvůr Městského muzea
v Čelákovicích (sraz)

Tradiční vycházka do přírody
členů a přátel, letos pod záštitou MMČ. Návštěva
muzea, výlet do okolní
přírody, sběr a určování zimních druhů hub, schůzka v
sídle společnosti
Kostelní 43.