HOUBAŘSKÝ KOŠÍK

úterý 20.1. 2015

18.00 hod Kostelní 43

Vyhodnocení fotografické
soutěže o nejzajímavější, nejhezčí či
nejatraktivnější houbokošík loňského
roku.

Příprava akcí na rok 2015,
schůzka, diskuze. Na svatou Ilonu mimořádně v Tam
Tamu.

Výstavka exikátů.