Výstava se konala  21. – 23.9. 2017 v prostorách Mount clubu na zahradě,
Kostelní ul. 43/6, Čelákovice.