Výjezd do hájovny Fiolník Vlastějovice 5. – 8.10.2017. Poznávací vycházky a školení,
promítání, diskuze.