Houby se musí hned zpracovat

Houby nemusíme zpracovat hned po příchodu z lesa. V zásadě bychom s nimi měli zacházet stejně jako s masem. Klidně je můžeme uložit do chladničky a krájet či připravit je až druhý den. Můžeme je také uschovat v mrazničce, kde mohou být třeba i půl roku. Volně rostoucí houby smějí být použity nejpozději tři dny od data sběru, pěstované houby 5 dní od data sběru. Teplota skladování a přepravy je stanovena na rozmezí od 0 ° do 10 °C. Sušené houby mají být skladovány v suchu (relativní vlhkost do 65 %) při teplotách do 20 °C.