Penízovka smrková
Jedlý ke konzumaci vhodný druh

Jedná se o drobné lupenaté houby s  šedohnědým
až hnědým kloboukem o průměru 1 až 2 cm vyjímečně až 4 cm. Lupeny jsou bílé
až našedlé.  Okrově zbarvený tenký třeň je poměrně dlouhý – může dorůst
až  8 cm, na bázi je plstnatý.  Roste na smrkových šiškách, často
zanořených do substrátu.    Je to velmi dobrá chutná houba –
hodí se především polévek nebo do rizota.
Nevýhodnou je, že je velmi drobná – pro praktické využití je potřeba
nasbírat několik desítek, lépe několik set, plodnic. Sbírají se pouze
kloboučky, třeň je tuhý.   V Čelákovicích i v blízkém
okolí se vyskytuje, ale spíše v malém množství – je to dáno velmi
omezeným množstvím smrčin v našem blízkém okolí.  V místech,
kde převažují smrčiny, je velmi hojná a při dostatečné píli a trpělivosti
lze nasbírat i tisíce kusů plodnic. Je zamněnitelná za penízovku nahořklou a
penízovku provázkovou, které vyrůstají z borových šišek.