Podíváte-li se na houbu, přestane růst

Vtip je spíše v tom, že jste při
okukování houby pošlapali podhoubí a přerušili přísun výživných látek. Nebo se o
přerušení růstu postaral hmyz, který houbu napadl, případně úplně obyčejné
sucho.