Shii-take – Lentinus edodes

Z jihovýchodní Asie pochází houba, která proslavila japonskou a čínskou kuchyni – shiitake, česky houževnatec jedlý, latinsky Lentinus edodes. Shiitake, pocházející z Japonska, je oblíbená nejen pro svou vynikající a originální chuť, ale také pro obsah látek majících příznivý vliv na lidský organismus. Jeho název se skládá ze dvou slov: shii = dub, take = houba. Houba
Shiitake, česky Houževnatec jedlý, patří podobně jako Hlíva ústřičná do
skupiny dřevokazných hub. Pro její pěstování se nejčastěji používá dřevo
listnatých stromů, nejlépe dubu, buku nebo břízy. Poražený kmen se navrtá a
do otvorů se vkládají špalíčky sadby, které je možné zakoupit i u nás. Kmeny
poté houbu poskytují tři až šest let a za tuto dobu je možné sklidit i pět
kilogramů plodnic. Shiitake je dnes v celosvětovém měřítku nejčastěji
pěstovanou houbou hned po žampionech. Příznivé účinky houby Shiitake na
lidský organizmus se začaly intenzivně vědecky zkoumat po výbuchu jaderné
bomby v Hirošimě. V této době se totiž prokázalo, že právě Shiitake dokáže
zlepšit průběh nemocí, které vznikaly z ozáření. Vědecké výzkumy poté
odhalily velké množství zdraví prospěšných látek obsažených v této houbě.
Shiitake je hodnotným zdrojem proteinů, minerálů, především draslíku,
fosforu, železa a zinku, polysacharidů, bílkovin a také vitamínů, z nichž
největší zastoupení má vitamín B1, B2, B3 a D.přírodní koncentrát z
orientálních hub shii-take, který zvyšuje imunitu těla a podpůrně působí
např. při Borelióze nebo rakovině. Jeho úkolem je• zvýšení odolnosti proti
civilizačním chorobám • zlepšovat imunitní systém • ničit viry a bakterie –
účinný proti lymské borelióze • stimulovat T buňky – zvyšování činností
makrofágů (význam při řízení imunity) • působit likvidaci nádorových buněk –
posílení imunity • snižovat toxické účinky chemoterapie a radioterapie na
zdravé tkáně • působit proti chřipkovým virům • snižovat nadměrné
reakce při styku s prachem, pylem, peřím, některými potravinami a
chemickými látkami.
Podle řady výzkumů shii-take působí velmi
příznivě na lidské zdraví a byly u něj zjištěny četné léčivé účinky. V
Japonsku je rozšířen názor, že pravidelné uživání této houby prodlužuje
život. Obsahuje m.j. pro lidský organismus všech nepostradatelných
aminokyselin. Polysacharidy (lentinin) s látkami bilkovinné povahy
(interferon a interkinin) mají význam v imunitním systému organismu.
Zabraňují množení virů a podporují imunitní reakce těla. Výtažky z této
houby snižují destrukční činností viru HIV na buňku za současné podpory
imunity. Lentinin stimuluje T buňky, které zvyšují účinnost makrofágů –
buněk schopných pohlcovat cizorodé materiály mající významnou úlohu při
řízení imunity. Se shii-take bylo velmi dobrých výsledků dosaženo při léčení
zhoubných nádorů (sarkomů – rakoviny), užívá se také ke snížení toxických
účinků chemoterapie a radioterapie na zdravé tkáně a celkové posílení
imunity.