I v listopadu zůstáváme na území samotných Čelákovic a v blízkém okolí.

Skupina hub nazývaná čirůvky zahrnuje cca 60 barevně dosti různorodých druhů hub. Vytvářejí středně velké až velké masité kloboukaté plodnice  s lupeny. Lupeny mají na třeň připojené krátce nebo zoubkem.  Až na několik výjimek nemají prsten na třeni.  Jedná se o typicky podzimní houby rostoucí od konce září do prosince a někdy až do začátku ledna.  Výjimkou je známá a velmi dobrá čirůvka májovka, která je naopak typickým jarním druhem.  Podzimní čirůvky, nejčastěji se vyskytující  na území Čelákovic, je možno pro praktický přehled zařadit podle barevnosti do tří skupin:

  1. Hnědé nebo částečně hnědé čirůvky.  Jsou to především čirůvka masová (nejedlá, někdy uváděná i jako mírně jedovatá), čirůvka žlutohnědá (nejedlá), čirůvka topolová (jedlá) a vzácnější, ale u nás pravidelně se vyskytující čirůvka prstencová (nejedlá). Ač skupina hnědých čirůvek obsahuje i dobré jedlé druhy, nelze obecně doporučit hnědé čirůvky ke sběru a konzumaci. Odlišit od sebe bezpečně jednotlivé druhy je velmi obtížené a většinou to nedokáže i jinak velmi zkušený houbař.
  2. Šedě zbarvené čirůvky. Jsou to především čirůvka stříbrošedá (jedlá), čirůvka šedožemlová jedlá), a hlavně nejhojnější ze všech čirůvka zemní (jedlá)*. Roste s oblibou pod borovicemi a často v ohromném množství.  Ani šedé čirůvky nejsou obecně příliš doporučované ke sběru. Jsou poněkud horší kvality (použitelné spíše do směsi), špatně od sebe odlišitelné a navíc snadno zaměnitelné za nejedlé či jedovaté druhy šedivých čirůvek jako čirůvka mýdlová nebo tygrovaná.  Přesto, pokud ověřeně víme, že se daná čirůvka na příslušné lokalitě pravidelně vyskytuje, lze ji bez problému sbírat.
  3. Fialové nebo částečně zbarvené čirůvky. Jsou to čirůvka špinavá (jedlá), často v parcích rostoucí čirůvka dvoubarvá (jedlá – velmi dobrá) a nejčastěji pod borovicemi se vyskytující čirůvka fialová (jedlá – vynikající). Obecně lze fialové čirůvky doporučit ke sběru. Díky fialové barvě jsou docela dobře odlišitelné od ostatních a nejsou mezi nimi žádné problematické druhy. Navíc vytvářejí větší a masitější plodnice.

Za SHČ  Miroslav Rudolf a Josef Kadeřávek

Foto: Miroslav Rudolf

Aktualizace: cca od roku 2014 je na základě nových výzkumů čirůvka zemní považovaná za jedovatou

čirůvka prstencová
čirůvka zemní