Houbaření v Čelákovicích má bohatou, více jak padesátiletou tradici (založen asi v roce 1957). Houbařský kroužek pracoval u Krajské stanice mladých přírodovědců a po té několik let pod Svazem chovatelů. V r. 2013 bylo ustanoveno Sdružení houbařů Čelákovice a v roce 2016 přejmenováno na Spolek houbařů Čelákovice. Jedná se o zájmové sdružení lidí se zájmem o přírodu, houby a mykologii. Členové si dali do programu následující aktivity:

  • přednášky s promítáním diapozitivů
  • ochutnávky houbových pokrmů, propagace receptů a léčivých účinků hub
  • aktivní ochrana vzácných druhů hub v našem okolí
  • organizace houbařských výstav podzimních hub v průběhu září i pro školy v rámci osvěty
  • pořádání atraktivních houbařských exkurzí s výkladem
  • terénní průzkum během sezony v lokalitě
  • péče o mládež v mykologickém kroužku
  • plán akcí je v rubrice „Kalendář akcí“.